Moving Organisations

Organisatiecoaching

Als organisatie kan u bij Utentic terecht voor :

  • specifieke begeleiding in Innovatie
  • specifieke begeleiding Coachend Leiderschap
  • een Analyse van de Groeimogelijkheden van je onderneming
  • een Traject Groeimogelijkheden (voor het implementeren van het actieplan uit de analyse)
  • of voor Klankbord-business-coaching als je algemeen of over andere thema’s advies en/of begeleiding wenst.

We maken op een heldere manier weerstanden en mogelijkheden zichtbaar, waaruit groeipotentieel kan gerealiseerd worden.

We gaan van weerstand naar samen ondernemen en creëren ruimte waarin innovatie zorgt voor blijvende toegevoegde waarde.

Onze huidige maatschappij en economie vraagt een ander ‘coachend leiderschap’ waarbij het veel meer gaat over mensen ‘empoweren’ dan sturen.

Innovatie is een duurzaam proces dat in de ondernemingsstrategie dient opgenomen te worden omdat het de zuurstof is van de organisatie.

We inspireren, adviseren en triggeren je bij specifieke thema’s, bij je persoonlijke ontwikkeling of als algemene sparringpartner.

Kennismaken met leiderschap opnemen voor jouw welzijn binnen het welzijn en welslagen van de organisatie.

Utentic Iris Mervillie Moving Organisations 01

Verbinden met de missie van de onderneming en het (leren) creëren van een structuur die groei, innovatie en samenwerking ondersteunt is wat ondernemingen doet slagen. Duurzaam groeien in omzet, winst en marktaandeel enerzijds en in tevredenheid bij alle stakeholders anderzijds.

Persoonlijke groei wordt ingezet als ondernemersvaardigheid. Omgaan met weerstanden en een continue heldere afstemming op de complexe materie van visie, missie, doelstellingen, organisatiestructuur en de externe omgeving.

Vanuit mijn meer dan 25 jaar ervaring in de interieur- en designwereld in verschillende rollen, focus ik mij op kmo’s in deze sector. Zo kan ik mijn expertise in deze materie als meerwaarde inzetten bij het begeleiden van mensen in het opnemen van leiderschap binnen hun rol.

Where your talents and the needs of the world cross,
there lies your vocation.

Aristotle
 • Wil je een duurzaam herstel bij stagnatie of terugval van de groei?
 • Wil je de betrokkenheid en het engagement van je team blijvend verhogen op een zelfregulerende manier?
 • Is er een gebrek aan missie-gerichtheid, effectiviteit en/of efficiëntie?
 • Wil je de dynamiek van weerstand ten goede leren gebruiken in veranderingsprocessen?
 • Wil je persoonlijke groei als ondernemersvaardigheid inzetten en jouw beleid een boost geven?
 • Heb je wel eens het gevoel ‘we halen er niet alles uit’?
 • Of wil je een extern klankbord bij belangrijke beslissingen?

 

Dan luister ik graag naar uw verhaal om u te informeren of een Moving Organisations© traject effectieve antwoorden kan bieden.