Moving Organisations

Leiderschapscoaching

LEIDERSCHAPSCOACHING

In onze huidige maatschappij en economie lijkt verandering de enige constante. Veel bestaande organisatiestructuren lopen dan ook tegen hun limieten aan en daarmee ook de mensen die erin werken. Burn-out, bore-out, demotivatie, verminderde productiviteit, het zijn maar enkele symptomen hiervan. Het ‘anders’ doen is steeds meer een noodzaak terwijl verandering in de meeste gevallen op weerstand stuit. Dit vraagt een aangepaste manier van leidinggeven. Mensen ‘empoweren’ in plaats van sturen. Hun groei stimuleren en ondersteunen en de groeipijnen samen leren dragen hoort daarbij. Ruimte creëren voor leren, falen, autonomie en verantwoordelijkheid opnemen. Het is aan het hoger management om de juiste context te creëren waarin die ruimte aanwezig is en aan de leidinggevenden om ze te vertalen naar de medewerkers via een ‘coachend’ leiderschap.

Zelfvertrouwen en een stevig gevoel van zelfwaarde zijn de basis van authentiek leiderschap waarbij je je unieke eigenheid behoudt. Je zelfkennis uitdiepen is dan ook de eerste stap in een leiderschapsbegeleiding. Je drijfveren leren kennen en je zelfbewustzijn verhogen door onbewuste beperkende overtuigingen bloot te leggen. Want deze beperken het vermogen om leiderschap op te nemen. In een volgende fase scherp je je vaardigheden aan om te faciliteren, concrete doelen te stellen, de leernoden te detecteren, gericht feedback te geven, weerstand te herkennen en op te vangen en experimenten aan te moedigen. Om tenslotte je empathisch vermogen en communicatievaardigheden af te stemmen op coachend leidinggeven zodat je efficiënt, motiverend en inspirerend het beste uit mensen weet te halen, afgestemd op de doelstellingen en de missie van de organisatie.

Zit je in een nieuwe rol als leidinggevende of sta je als ervaren leider voor een uitdagend verandertraject ? De investering in persoonlijke ontwikkeling en groei bepaalt mede het groeipotentieel van je onderneming of van je loopbaan als leidinggevende. Check jouw ‘nieuw leiderschap’ en laat jouw onderneming of team samen met jou groeien.

Bel mij voor een afspraak of voor meer info

+32 474 92 58 46