Filosofie
Having fun & success in life & business

Weten wat je wilt en zelfbewustzijn zijn de sleutels naar een gelukkig en succesvol leven. Het is mijn missie anderen hierin te begeleiden. Samen gaan we aan de slag met jouw wie, wat en waarom. Vanuit connectie met jezelf leer je connecteren met de juiste andere van waaruit je jouw meerwaarde leeft. Dit brengt anderen maar jou in de eerste plaats, voldoening en waarde of geluk en succes.

Zelfexploratie heeft me bij mijn ‘zelf’ gebracht, stap voor stap, laag voor laag. Tot ik bij mijn essentie kwam, de meerwaarde die ik te bieden heb aan anderen en waarvan ik zelf gelukkig word. Zelfontwikkeling heeft me geleerd keuzes te maken en mij ervoor te engageren. Mijn grenzen leren kennen, stellen, bewaken en verruimen was hierbij cruciaal. Ik heb mijn ego ontmaskerd, mijn zelf omarmd zodat ik nu volmondig kan zeggen ‘ik hou van mij’. Door dit alles in kaart te brengen ‘leef’ ik nu mijn keuzes.

Het WWW-1.0 model is het resultaat van mijn ‘zelf’, waarbij ik mijn denkvermogen gebruik om het vorm te geven. Het is niet ‘bedacht’ en dus geen product van mijn denken. Het is een soort gps om van droom naar werkelijkheid te gaan. Ik hoop van harte dat mijn belofte tot een gelukkig en succesvol leven in overvloed ook jou mag begeesteren.
Proef ervan en ervaar het ZELF!
Let’s have fun & success in life & business!

Utentieke groet,
Iris Mervillie

Gelukkig en succesvol zijn,
dat is tegelijk het uitgangspunt en
het doel van utentiek leven.